قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> ارومیه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, کرج, تبریز, قزوین

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
09014175003

19 صندلی خالی

1,296,000 ریال

972,000 ریال
لوان نور مشهد

ترمینال امام رضا مشهد -> تبریز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قزوین 09155111054

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:55

اتوکار: اتوبوس وی ای پی( vip )
تلفن تماس 09155111054-

25 صندلی خالی

1,296,000 ریال

1,036,800 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قزوین

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:59

اتوکار: classicus 2+2
09395118795 معمری

44 صندلی خالی

780,000 ریال

585,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> تبریز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قزوین

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت، دلقندی 09362884800

24 صندلی خالی

1,296,000 ریال

972,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قزوین

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:01

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه2/ 05138515505

44 صندلی خالی

780,000 ریال

585,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت