قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-09158114706

25 صندلی خالی

552,000 ریال

414,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو05138519420

25 صندلی خالی

744,000 ریال

558,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو38515510-09158114706

25 صندلی خالی

972,000 ریال

729,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو05138519420

25 صندلی خالی

552,000 ریال

414,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> لاهیجان (گیلان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:45

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3تعاونی15جنتی09158114706

25 صندلی خالی

552,000 ریال

414,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت