قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آمل و تخفیف در ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515511-جنتی09158114706

14 صندلی خالی

690,000 ریال

آرتا سبلان

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3/اقای بهرامی09158113525

18 صندلی خالی

690,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> لاهیجان (گیلان )

شهرهای بین راهی

آمل

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:45

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515511-جنتی09158114706-خواجه09030516064

20 صندلی خالی

690,000 ریال

      تاریخ حرکت