قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> آمل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

32 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

460,000 ریال

414,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت