قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

34 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

9 صندلی خالی

780,000 ریال

702,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تنکابن

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

620,000 ریال

558,000 ریال
رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

تنکابن

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

19 صندلی خالی

1,180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت