قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

کیانسفرپاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، نیک فرجام09359880400

22 صندلی خالی

1,620,000 ریال

1,458,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
دلقندی 09055056677

25 صندلی خالی

1,620,000 ریال

1,458,000 ریال
کیانسفرپاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

39 صندلی خالی

960,000 ریال

کیانسفرپاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، نیکفرجام09359880400

21 صندلی خالی

1,620,000 ریال

1,458,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> تبریز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
090 55056677دلقندی

22 صندلی خالی

1,620,000 ریال

1,458,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت