قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
دلقندی 09362884800/لوان نور

22 صندلی خالی

1,400,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد مشهد

مشهد (خراسان ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
مدیرپاسخگو :09014175003

19 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تک سفر

مشهد (خراسان ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت