قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> خواف

شهرهای بین راهی

رشتخوار

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:00

اتوکار: ۴۵۷ چهل نفره
محل سوارشدن جایگاه 6

40 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت