قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> خواف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:40

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

180,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> خواف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

180,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> خواف

شهرهای بین راهی

رشتخوار

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:00

اتوکار: ایلیارد
محل سوارشدن جایگاه 6

40 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت