قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجستان و تخفیف در ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> سرایان

شهرهای بین راهی

بجستان

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2
مومن 09159140308

12 صندلی خالی

260,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2
عرب 09381588290

3 صندلی خالی

260,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:30

اتوکار: classicus 2+2
عرب 09381588290

13 صندلی خالی

260,000 ریال

      تاریخ حرکت