قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
09381588290 عرب

0 صندلی خالی

204,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، 09381588290 عرب

24 صندلی خالی

312,000 ریال

280,800 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری

22 صندلی خالی

312,000 ریال

234,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت