قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

260,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

170,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

7 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجستان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت