قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قاین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
لوان نور/احمدنژاد09155041226

38 صندلی خالی

258,000 ریال

232,200 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:10

اتوکار: VIP 2+1
رزو09155041226 احمد نژادجایگاه3

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قاین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قاین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت