قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:01

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، متصدی حیدری 09357702500

25 صندلی خالی

828,000 ریال

745,200 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو38515510-38515511

25 صندلی خالی

828,000 ریال

621,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

828,000 ریال

621,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

828,000 ریال

621,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

619,200 ریال

464,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت