قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> همدان

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

30 صندلی خالی

576,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

516,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت