قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال درگز

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

250,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

250,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

شتاب گشت ابیورد

درگز -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت