قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> کاشمر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:00

اتوکار: بنز۴۵۷ ۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> کاشمر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: بنز۴۵۷ ۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت