قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> کاشمر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:00

اتوکار: بنز۴۵۷ ۴۰نفره
حضور نیم ساعت قبل حرکت.به بعدکنسل خواهد شد

24 صندلی خالی

115,000 ریال

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> کاشمر

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:00

اتوکار: بنز۴۵۷ ۴۰نفره
حضور نیم ساعت قبل حرکت.به بعدکنسل خواهد شد

37 صندلی خالی

115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت