قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شیروان

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 16:30

اتوکار: تخت شو مارال شارژر اختصاصی
مسافر بری زارع مقدم

24 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

%8 تخفیف

شهرهای بین راهی

آزادشهر, گرگان, سارئ, آمل

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
مسافربری عمرانی

23 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,104,000 ریال
شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آزادشهر, گرگان, سارئ, آمل

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:00

اتوکار: ولو بی ۹

44 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت