قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شیروان

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:20

اتوکار: Volvo B9R 2+2

25 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, گرگان, آزادشهر

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:30

اتوکار: ولووبی ۹ سالار
مسافربری عمرانی

44 صندلی خالی

680,000 ریال

      تاریخ حرکت