قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

سمنان, شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:00

اتوکار: مارال وی ای پی تخت شو
مسافربری عمرانی

24 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

20 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

20 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

20 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

20 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت