قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

شنبه

1399/01/16 ساعت 16:30

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره

7 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

شنبه

1399/01/16 ساعت 16:30

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره

7 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

شنبه

1399/01/16 ساعت 16:30

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره

7 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

شنبه

1399/01/16 ساعت 16:30

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره

7 صندلی خالی

850,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R 2+2

43 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت