قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: ولووبی ۹ سالار

44 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, آزادشهر, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
مسافربری عمرانی

23 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان, استان تهران, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
مسافر بری زارع مقدم

40 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

سارئ, آزادشهر, گرگان, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

25 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

25 صندلی خالی

780,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت