قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال شیروان

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, سمنان, شاهرود (سمنان )

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی(شارژر اختصاصی)
مسافربری عمرانی

24 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربیتا شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی( شارژر اختصاصی)
عمرانی09155868061

22 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت