قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,125,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, سمنان, شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:00

اتوکار: مارال وی ای پی تخت شو
مسافربری عمرانی

24 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربیتا شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۵ نفره
مدیریت عمرانی09155868061

16 صندلی خالی

850,000 ریال

807,500 ریال
شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران, شاهرود (سمنان ), تهران, تهران, تهران

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارتک صندلی
مسافر بری زارع مقدم

24 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت