قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:30

اتوکار: ولووبی ۹ سالار

42 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
مسافربری عمرانی

23 صندلی خالی

400,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

گرگان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

25 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت