قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیروان

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو
مسافربری عمرانی

12 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

18 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, آزادشهر, گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ()
مسافر بری زارع مقدم

19 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت