قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

410,000 ریال

328,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار2017

22 صندلی خالی

675,000 ریال

540,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی مارال مانیتوردار

23 صندلی خالی

675,000 ریال

540,000 ریال

      تاریخ حرکت