قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بیرجند

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس 457

40 صندلی خالی

273,000 ریال

218,400 ریال
پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> زاهدان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس ولو42
لطفا جهت دریافت بلیط به شرکت جهانگشت مهر مراجعه فرمائید با تشکر

41 صندلی خالی

273,000 ریال

همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

17 صندلی خالی

445,000 ریال

356,000 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

44 صندلی خالی

273,000 ریال

218,400 ریال
همسفر بیرجند

ترمینال بیرجند -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

34 صندلی خالی

273,000 ریال

218,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت