قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سمنان و تخفیف در ترمینال بیرجند

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
تلفن رزرو بلیط - 05632312047

30 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> کرج

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

36 صندلی خالی

953,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت