قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو۲۵نفره همراه باپک بهداشتی۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۷

20 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
شرکت آریاسفر آسیا اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو۲۵نفره همراه باپک بهداشتی۰۶۱۳۳۷۸۰۰۰۷

24 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
شرکت ميهن نور آریا اهواز

اهواز -> ساری

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), اراک, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:30

اتوکار: وی ای پی /۰۹۳۳۰۸۰۷۰۰۴//۳۳۷۸۰۰۰۴/۰۹۳۳۰۸۰۷۰۰۶
حایگاه 4

16 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> قزوین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, تهران ( پایانه جنوب ), قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:30

اتوکار: classicمارال تک صندلی+پک بهداشتی -۰۹۰۱۳۴۶۸۰۰۱
33788646

19 صندلی خالی

860,000 ریال

731,000 ریال
شرکت جوان سیر ایثار اهواز - پایانه سیاحت

اهواز -> پایانه جنوب(تهران)

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:00

اتوکار: vip 25نفره تخت شو همراه با ماسک دستکش و پد الکلی 09165152009

24 صندلی خالی

950,000 ریال

807,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت