قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهواز

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> قزوین

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران ( پایانه جنوب ), قم, اراک, پایانه غرب(تهران), کرج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: وی ای پی تختشووپذیرایی۰۹۰۱۳۴۶۸۰۰۱
33788646

14 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
شرکت گيتى پيما خوزستان

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:00

اتوکار: وی ای پی تخت شوهمراه باغذای گرم ۳۳۷۸۰۰۰۵

23 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
شرکت آسيا سفر اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:00

اتوکار: کلاسیک تک صندلی همراه شام گرم رایگان

25 صندلی خالی

840,000 ریال

756,000 ریال
شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, اراک

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:00

اتوکار: MARAL VIP

19 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران ( پایانه جنوب ), قم

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی تختشووپذیرایی۰۹۰۱۳۴۶۸۰۰۱
جایگاه شماره یک

17 صندلی خالی

1,020,000 ریال

918,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت