قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال اهواز

شرکت شماره یک ايرانپيماى اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> قزوین

شهرهای بین راهی

تهران ( پایانه جنوب ), قم, کرج

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:30

اتوکار: VIP تختشو + پک بهداشتی
تلفن رزرو 33788646

4 صندلی خالی

1,537,000 ریال

شرکت گيتى پيما خوزستان پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: مانیتوردار مان تختشو همراه با شارژاختصاصی و پک بهداشتی

8 صندلی خالی

1,537,000 ریال

شرکت مسافرتى همسفرچابکسواران اهواز پایانه سیاحت

اهواز -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:00

اتوکار: B9-VIP-25 / پک بهداشتی /هر۷بلیت اینترنتی ۱سفررایگان/۰۹۰۳۴۴۴۲۰۱۰/۰۹۰۳۴۴۴۳۰۰۱
کرج-تهران/سراه خرمشهر

1 صندلی خالی

1,537,000 ریال

      تاریخ حرکت