قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آبادان

شرکت مسافربرى سیروسفرآبادان

آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

بندرلنگه, عسلويه, بندرکنگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران آبادان

آبادان -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

عسلويه, بندرلنگه, بندرکنگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا
ضلع شمالی پایانه جایگاه 2 تلفن: 06153255110

19 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت