قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ایذه

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا30نفره
ارتباط مستقیم09166363797

12 صندلی خالی

1,300,000 ریال

ترابر بی تا ایذه

پایانه ایذه -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال 25 نفره
ارتباط مستقیم09166363797

1 صندلی خالی

1,500,000 ریال

ایران پیما ایذه

پایانه ایذه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

4 صندلی خالی

1,310,000 ریال

      تاریخ حرکت