قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

شرکت آرياسفرآسیا خرمشهر

خرمشهر -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی VIP
undefined

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

27 صندلی خالی

790,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
شمااره تلفن شرکت 53542988--09162900017--09162900018

8 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
شماره تلفن شرکت 53542988--09161900017--09162900018

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
25نفرهvip

2 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت