قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

شرکت آرياسفرآسیا خرمشهر

خرمشهر -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی VIP
undefined

23 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44
ولوو44نفره

0 صندلی خالی

790,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/05/18 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
شمااره تلفن شرکت 53542988--09162900017--09162900018

4 صندلی خالی

1,100,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
همراه داشتن ماسک موقع سوارشدن الزامیست

3 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
شماره تلفن شرکت 53542988--09161900017--09162900018

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت