قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خریدبلیط ازسایت بیتا خرمشهربا10%تخفیف

6 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
خرید بلیط فقط از سایت پیک صبا خرمشهر با 10% درصد تخفیف

10 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت