قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرمشهر

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
اسکانیا44 نفره

0 صندلی خالی

505,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس VIP وی آی پی
VIPدرسا مانیتور دار

12 صندلی خالی

865,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
اسکانیا44نفره مارال

14 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت