قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال دزفول

ایران پیما دزفول

دزفول -> کرج

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:00

اتوکار: *DORSA..V.I.P* با مانیتور اختصاصی*
بعداز پل جدید میدادن امام حسین بلوار15خرداد نبش دادگستری ایران پیما 06142421813 _09373190602

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت پیک صبا دزفول

دزفول -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 18:30

اتوکار: DORSA V.I.P مانیتوردار
( DORSA .V.I.P )(مانیتور اختصاصی) صندلی تخت شو مجهز به پورتUSB(پذیرایی شام رایگان)*** (۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ خانم بلوطی)ابتدای جاده شمس اباد/ترمینال بزرگ دزفول /خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ و ۰۶۱۴۲۲۸۴۰۳۱

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

ایران پیما دزفول

دزفول -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 19:30

اتوکار: *DORSA..V.I.P* با مانیتور اختصاصی*
بعدازپل جديد بلوار 15خردادنبش دادگستري09373190602

2 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت