قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس دزفول به تهران

تک سفر دزفول

دزفول -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: درسا مانیتور دار* ترمینال بزرگ دزفول*دفتر تک سفر*۰۶۱۴۲۲۸۴۰۲۷

3 صندلی خالی

810,000 ریال

سیروسفر دزفول

دزفول -> تهران

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, قم

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا درسا VIP (مانیتوردار)ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول(تلفن۰۶۱۴۲۲۸۴۱۱۳)
ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول تعاونی 14(تلفن06142284113و06142284114)

3 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) ** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آبادترمینال بزرگ دزفول-09032195890بلوطی

11 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, تهران

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) ** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آبادترمینال بزرگ دزفول-09032195890بلوطی

11 صندلی خالی

810,000 ریال

پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) ** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آبادترمینال بزرگ دزفول-09032195890بلوطی

11 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت