قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دزفول

تک سفر دزفول

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: درسا مانیتوردار*شرکت تک سفر (تلفن:۴۲۲۸۴۰۲۷ـ۰۶۱)

15 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
تک سفر دزفول

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: درسا مانیتوردار*شرکت تک سفر (تلفن:۴۲۲۸۴۰۲۷ـ۰۶۱)

15 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اراک, بروجرد, تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) همراه با پکیج بهداشتی رایگان** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول /خانم بلوطی۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰

9 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) همراه با پکیج بهداشتی رایگان** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول /خانم بلوطی۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰

9 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
پیک صبا دزفول - ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, قم, اراک, بروجرد

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA .V.I.P ( مانیتور اختصاصی)(صندلی تخت شو )( پورت USB جهت شارژ موبایل) همراه با پکیج بهداشتی رایگان** (42284030-061 خانم بلوطی ۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ )
ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول /خانم بلوطی۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰

9 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت