قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دزفول

سیروسفر دزفول

دزفول -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

رامهرمز, گچساران (دوگنبدان ), بهبهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا مارال آدرس : ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ مسافربری دزفول تلفن :۰۶۱۴۲۲۸۴۱۱۴
ابتدای جاده شمس آباد ترمینال بزرگ دزفول تعاونی14(تلفن06142284113و06142284114)

26 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان دزفول

دزفول -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان ), بهبهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۴۴ نفره.ابتدای جاده شمس آباد/ترمینال بزرگ دزفول *تلفن.۰۶۱۴۲۲۸۴۱۹۴
ترمینال بزرگ دزفول تلفن تماس42284194

7 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما دزفول

دزفول -> شیراز

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان ), رامهرمز, بهبهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: (ولووبی ۹)(بلوار۱۵خردادنبش دادگستری***(۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲)
بلوار 15 خرداد نبش دادگستری ایران پیما تعاونی یک (09373190602و06142421813)

5 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران دزفول -پشت مصلی جنب ترمینال شوش

دزفول -> شیراز

شهرهای بین راهی

رامهرمز, گچساران (دوگنبدان ), بهبهان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:15

اتوکار: VIP مارال ( دفتر مرکزی-پشت مصلی جنب ترمینال شوش - درافشان ۴۲۳۲۸۲۸۲-۰۶۱)
محل سوارشدن دفتر مرکزی: پشت مصلی جنب ترمینال شوش تلفن42328282-061

0 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت