قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دزفول

شرکت عدل دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

ازنا, الیگودرز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:30

اتوکار: DORSA.V.I.P*مانیتور اختصاصی* پورتUSBجهت شارژ موبایل(مجهزبه صندلی تخت شو)(حرکت صبح )***همراه باپکیج بهداشتی***(۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱)۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱خانم حمدانی
ترمینال بزرگ 09165062601خانم حمدانی

6 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیما دزفول

دزفول -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا...کلاسیک...(میدان امام حسین بلوار ۱۵خرداد نبش دادگستری)...(۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲)
بعداز پل جدید میدادن امام حسین بلوار15خرداد نبش دادگستری ایران پیما 06142421813 _09373190602

36 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

ازنا, دورود, الیگودرز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:30

اتوکار: (اسکانیا کلاسیک)****بلوار۱۵خردادنبش دادگستری۰۹۳۷۳۱۹۰۶۰۲
بعداز پل جدید میدادن امام حسین بلوار15خرداد نبش دادگستری ایران پیما 06142421813 _09373190602

22 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت عدل دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

ازنا, الیگودرز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:00

اتوکار: MARAL .VIP (مانیتوراختصاصی) (مجهز به صندلی تخت شو) ترمینال بزرگ ابتدای جاده شمس آباد۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱ ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱خانم حمدانی
ترمینال بزرگ شرکت عدل09165154592زارع

9 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت عدل دزفول- ابتدای جاده شمس آباد-ترمینال بزرگ

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

ازنا, الیگودرز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: MARALV.I.P (ترمینال۴۲۲۸۴۳۱۵-۰۶۱ ۰۹۱۶۵۰۶۲۶۰۱خانم حمدانی
ترمینال بزرگ شرکت عدل06142284315زارع

12 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت