قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شوشتر

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا VIP۲+۱ مانیتوردار
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

5 صندلی خالی

1,360,000 ریال

تعاونی 7 شوشتر

شوشتر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، تلفن رزرو 09168107646و09130759002

25 صندلی خالی

1,360,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, اراک

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو ب۹ مانیتوردار همراه باشام
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

3 صندلی خالی

1,360,000 ریال

      تاریخ حرکت