قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شوشتر

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

الیگودرز, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1399/06/29 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

الیگودرز, ازنا, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1399/06/29 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

38 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> اصفهان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

نجف آباد (اصفهان ), الیگودرز, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1399/06/29 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

0 صندلی خالی

400,000 ریال

380,000 ریال
شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> اصفهان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فولادشهر, فلاورجان, الیگودرز, نجف آباد (اصفهان ), خرم آباد (لرستان )

شنبه

1399/06/29 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

26 صندلی خالی

400,000 ریال

380,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت