قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

اصفهان

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

7 صندلی خالی

620,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه

شهرهای بین راهی

اصفهان

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس 29نفره
ازمسیرایذه

0 صندلی خالی

620,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
پیک صباتعاونی 17 تلفن تماس06143267077

0 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت