قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال مسجدسلیمان

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

15 صندلی خالی

1,050,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال29نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

11 صندلی خالی

940,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان تلفن تماس 06143267077

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس 06143269592

0 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت