قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

24 صندلی خالی

745,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
پیک صباتعاونی 17 تلفن تماس06143267077

13 صندلی خالی

745,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس 25نفرهVIP
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

18 صندلی خالی

900,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی
پیک صبا تلفن تماس 06143269592

12 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس 30نفره

12 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت