قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال مانیتورداروشارژراختصاصی
مقصدآخرشاهین شهر ترمینال شیشه ای

16 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال صندلی تخت شووپذیرایی

25 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال صندلی تخت شووپذیرایی

20 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت