قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال vipشارژراختصاصی
همراه باشارژراختصاصی(لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

17 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال vipشارژراختصاصی
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

18 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت