قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهبهان, ماهشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:30

اتوکار: (Vip ) مانیتوردار ..درسا (جدید) همراه با اینترنت ، شارژر اختصاصی و پذیرایی (ویژه) هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان .با ما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25.26

21 صندلی خالی

870,000 ریال

739,500 ریال
شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

امیدیه (خوزستان ), سربندر, ماهشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:00

اتوکار: مارال تخت شوVIP تک صندلی باپذیرایی
جایگاه29 تلفن:07137302918

12 صندلی خالی

875,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

امیدیه (خوزستان ), بهبهان, گچساران (دوگنبدان ), ماهشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:15

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه واینترنت رایگان و شارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهبهان, ماهشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:30

اتوکار: (Vip ) تخت شو مارال پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما همسفر شوید
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25--26

24 صندلی خالی

870,000 ریال

739,500 ریال
َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آبادان, ماهشهر

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 19:00

اتوکار: بی ۹....۴۰نفره
((((جایگاه 20))))

33 صندلی خالی

420,000 ریال

336,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت