قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرماهشهر و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر

شنبه

1399/10/27 ساعت 09:30

اتوکار: Vipمانیتوردار(جدید) درسا ۲۰۱۹ شارژراختصاصی پذیرایی( ویژه) فاصله گذاری هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفرهدیه رایگان
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان .با ما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25.26

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

سربندر, امیدیه (خوزستان ), ماهشهر

شنبه

1399/10/27 ساعت 10:15

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه واینترنت رایگان و شارژر اختصاصی

11 صندلی خالی

1,100,000 ریال

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان, ماهشهر

شنبه

1399/10/27 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوسvip اسکانیا مارال تخت شوشاژردار
((((جایگاه 20))))

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت