قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر, امیدیه (خوزستان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه واینترنت رایگان

15 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر, بهبهان, امیدیه (خوزستان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: VIP MARAL همراه با پذیرائی ویژه

11 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر, امیدیه (خوزستان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی و اینترنت رایگان

7 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت