قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهشهر, سربندر, امیدیه (خوزستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:00

اتوکار: مارال تخت شوVIP تک صندلی باپذیرایی
جایگاه29 تلفن:07137302918

12 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهشهر, بهبهان, امیدیه (خوزستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:15

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه واینترنت رایگان و شارژر اختصاصی

9 صندلی خالی

780,000 ریال

624,000 ریال
شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهشهر, سربندر, امیدیه (خوزستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:00

اتوکار: مارال تخت شوVIP تک صندلی باپذیرایی
جایگاه29 تلفن:07137302918

13 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ماهشهر, بهبهان, امیدیه (خوزستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی و اینترنت رایگان

18 صندلی خالی

780,000 ریال

624,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت