قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس لامرد و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیک امور مشتریان ۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

21 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیک امور مشتریان ۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

41 صندلی خالی

450,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی
با سرویس لامرد مسیر جدید

23 صندلی خالی

635,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت