قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار, مهر (فارس)

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ با تغذیه و خدمات ویژه
با سرویس لامرد مسیر جدید

16 صندلی خالی

605,000 ریال

484,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

علامرودشت, خنج

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۲ با تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

21 صندلی خالی

505,000 ریال

404,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

مهر (فارس), گله دار

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 11:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

24 صندلی خالی

605,000 ریال

484,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار, اردوان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

42 صندلی خالی

360,000 ریال

288,000 ریال
شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:15

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

21 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت