قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس بی9

11 صندلی خالی

600,000 ریال

سير و سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه(5.6.7)07137305926 -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: ولووVIPتختشورويال کلاس شارژراختصاصي پذيرايي ويژه
هادي ميرشکاري

19 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مانیتوردار

21 صندلی خالی

600,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرمان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

39 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت