قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کنارتخته

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 01:00

اتوکار: VIP MARAL باپذیرائی ویژه

7 صندلی خالی

370,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کنارتخته

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 06:30

اتوکار: VIP MARAL باپذیرائی ویژه

7 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کنارتخته

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 08:45

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار همراه باپذیرائی و اینترنت رایگان

6 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کنارتخته

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:45

اتوکار: B9 VIP مانیتوردا باپذیرائی ویژه

15 صندلی خالی

370,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> بوشهر

شهرهای بین راهی

برازجان, کنارتخته

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: VIP MARAL باپذیرائی ویژه

14 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت