قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنگان و تخفیف در ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

شنبه

1399/10/27 ساعت 20:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کنگان (بوشهر)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 21:30

اتوکار: مان تک صندلی ۳۲ نفره
جایگاه 11

30 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

جم, کنگان

شنبه

1399/10/27 ساعت 23:15

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

12 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت