قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

21 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:45

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

19 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

18 صندلی خالی

360,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه36 -> کنگان

شهرهای بین راهی

جم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:45

اتوکار: ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
تلفن رزرو 28-07137311026

20 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرکنگان

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه با شارژر اختصاصی
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

20 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت