شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 9

29 صندلی خالی

360,000 ریال

288,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار, مهر (فارس)

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
از مسیر جدید

31 صندلی خالی

360,000 ریال

288,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

مهر (فارس), گله دار

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

20 صندلی خالی

605,000 ریال

484,000 ریال
شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار, مهر (فارس)

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه

19 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گله دار, مهر (فارس)

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی
با سرویس لامرد مسیر جدید

21 صندلی خالی

505,000 ریال

404,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت