قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال جهرم

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان, آباده, شهرضا, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: مارل۲۵نفره

23 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان, آباده, شهرضا, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: مارل۲۵نفره

23 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان, اصفهان, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: درسا مانیتوردار
تلفن 3331830 - 4440422

24 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت