قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال داراب

شرکت گیتی پیما داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:00

اتوکار: بی۹
هنگام سوار شدن داشتن ماسک ودستکش الزامیست

38 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت مسافربری آریا سفر آسیا داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو تیپ ۳
هنگام سوار شدن همراه داشتن ماسک و دستکس الزامیست

41 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت پیک معتمد داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
هنگام سوار شدن داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد

36 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت ماهان سفر داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: بنز۴۵۷

36 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت آسیاسفر داراب

داراب (فارس ) -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
هنگام سوار شدن داشتن ماسک و دستکش الزامیست

36 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت