قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کازرون

سیروسفر بیشاپور

کازرون -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

45 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت گیتی پیما کازرون

کازرون -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۹ وی ای پی

24 صندلی خالی

175,000 ریال

سیروسفر بیشاپور

کازرون -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت گیتی پیما کازرون

کازرون -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

44 صندلی خالی

140,000 ریال

سیروسفر بیشاپور

کازرون -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو تی ایکس

40 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت