قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال لامرد

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

شیراز از مسیر جدید, فیروزآباد (فارس )

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست
07152723900 دفتر فروش

16 صندلی خالی

750,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست
07152723900 دفتر فروش

16 صندلی خالی

750,000 ریال

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP تخت شو

11 صندلی خالی

750,000 ریال

712,500 ریال

      تاریخ حرکت