قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لامرد

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست

18 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 25) CLASS 2018همراه داشتن ماسك و دستكش الزاميست

18 صندلی خالی

600,000 ریال

گیتی پیما لامرد

لامرد -> پایانه کاراندیش(شیراز)

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹ VIP تخت شو
شماره تماس 5-07152722444

17 صندلی خالی

600,000 ریال

570,000 ریال
توحید لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو بی ۹/ ۴۶ صندلي

44 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت