قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال لامرد

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز از مسیر جدید, فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 29) CLASS 2018

18 صندلی خالی

440,000 ریال

418,000 ریال
تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز از مسیر جدید

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: SCANIA MARAL( VIP 29) CLASS 2018

18 صندلی خالی

440,000 ریال

توحید لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
توحید لامرد 07152722600

31 صندلی خالی

300,000 ریال

گیتی پیما لامرد

لامرد -> شیراز

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
شماره تماس 5-07152722444

18 صندلی خالی

300,000 ریال

تک سفر ایرانیان لامرد

لامرد -> شیراز از مسیر قدیم

شهرهای بین راهی

خنج, قیروکارزین, فیروزآباد (فارس )

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: SCANIA MARAL CLASS 2017
07152723900 دفتر فروش

29 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت