قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> مشهد مقدس

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس b9R

23 صندلی خالی

1,195,000 ریال

717,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> مشهد مقدس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

720,000 ریال

504,000 ریال
پیک صبا کرمان تعاونی 17

ترمینال آدینه کرمان -> مشهد مقدس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

720,000 ریال

504,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> مشهد مقدس

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس b9R

22 صندلی خالی

1,195,000 ریال

717,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> مشهد مقدس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

720,000 ریال

504,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت