قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس ولوو46بی9

39 صندلی خالی

430,000 ریال

387,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

40 صندلی خالی

430,000 ریال

387,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو

21 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت