قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

38 صندلی خالی

430,000 ریال

لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس ولوو46بی9

40 صندلی خالی

430,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

22 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت