قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

160,000 ریال

ایران پیما تعاونی یک

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

38 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس ولو42

38 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

42 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت