قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

42 صندلی خالی

160,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> سیرجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس ولو42

41 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت