قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

کهنوج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

32 صندلی خالی

280,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

42 صندلی خالی

280,000 ریال

210,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس ولو40

35 صندلی خالی

280,000 ریال

210,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

کهنوج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

280,000 ریال

همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

280,000 ریال

196,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت