قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

کهنوج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> قلعه گنج

شهرهای بین راهی

کهنوج

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 06:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال با پذیرایی رویال

0 صندلی خالی

230,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

230,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس بی9

4 صندلی خالی

410,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کهنوج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

410,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت