قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> چابهار

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

19 صندلی خالی

1,030,000 ریال

پیک صبا تعاونی 17

کرمان -> چابهار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

30 صندلی خالی

625,000 ریال

500,000 ریال
همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> چابهار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

16 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت