قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

28 صندلی خالی

780,000 ریال

507,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

31 صندلی خالی

780,000 ریال

585,000 ریال
لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

27 صندلی خالی

780,000 ریال

585,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا36

36 صندلی خالی

780,000 ریال

507,000 ریال
رویال سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شهرکرد

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
مانیتوردار به همراه شام گرم رایگان و شارژ اعتباری vip اسکانیا مارال

19 صندلی خالی

1,060,000 ریال

636,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت