قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سیرجان

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, اصفهان, پایانه کاوه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۲نفره {۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶}
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, فولادشهر, اصفهان, پایانه کاوه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۲نفره {۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶}
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

0 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

3 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), نائین, پایانه کاوه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

3 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), نائین, پایانه صفه (اصفهان )

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره۹۹-۰۳۴۴۲۲۵۹۰۹۶
{{{انتخـــاب شمـــــــا افتخــــارمـــــــاست}}}(کیفیت رمــزماندگاری است)(هدف مــاجلب رضـــایت شماست)(سفرخوشی رابرایتان آرزومندیم) تماس بامدیرشرکت۰۹۱۳۷۵۰۱۳۲۴

3 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت