قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به کرج

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 10:45

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 12:45

اتوکار: classicus 2+1

24 صندلی خالی

270,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت