قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 06:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 10:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

21 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 12:45

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

26 صندلی خالی

270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت