قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به کرج

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:45

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

270,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 19:15

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت