قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اراک به کرج

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

14 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:45

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:45

اتوکار: classicus 2+1

21 صندلی خالی

270,000 ریال

میهن نور آریا اراک

اراک -> کرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت