قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اراک

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> بوشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

1 صندلی خالی

720,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> بهبهان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا اراک

ترمینال مرکزی -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

4 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت